Vision

Vi forestiller os en verden hvor det, for alle,

er trygt, sikkert og meningsfuldt at passe sit arbejde.

Mission

At optimere sikkerhed, stabilitet og funktioner

så vi fremmer tryghed, sikkerhed og meningsfulde arbejdsliv.

Værdier

Hæderlighed

Vi arbejder ud fra en høj moral og etik.

Såvel, når vi udfører vores arbejde som, i omgangen med andre mennesker, vores miljø/natur og vores omgivelser, generelt.

Vi anbefaler altid den løsning der er bedst for vores samarbejdspartnere!
– Ikke hvad der er bedst for os selv.

Vi stoler på vores samarbejdspartnere.
–og vores samarbejdspartnere kan stole på os.

Vi tænker og handler med omtanke!
– Vi skåner vores omgivelser og miljø.


Imødekommenhed

Vi lytter!
– og deler ud af viden.

God kommunikation er kernen til gode forhold.

Gode forklaringer øger forståelsen.
– Det gælder begge veje.

Vi lægger vægt på at tale i et sprog folk forstår.
– Vi snakker teknisk med teknikere.
– Vi snakker normalt med alle andre.

Vi lytter!

– til ønsker og krav.
– og giver gerne forslag til forbedringer.

Vi forklarer løsninger.
– Vi foretrækker at yde hjælp til selvhjælp.


Grundighed

Vi gennemarbejder løsninger.
 

Hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt.

I en branche, hvor stilstand er dyrt, ved vi hvor vigtigt det er at udføre vores arbejde grundigt.

Stabilitet, giver mindre stilstand og færre forespørgsler til maskinleverandøren.

Brugervenlighed, giver mindre stilstand og færre forespørgsler til maskinleverandøren.

Veludført dokumentation, giver mindre stilstand og færre forespørgsler til maskinleverandøren.

I den store helhed, kan det sjældent betale sig at vælge den hurtige, lette løsninger.