Med stor erfaring med automatiske produktionsmaskiner til industriel automation, kan vi bistå med mange opgaver.

Vi assisterer med:

 • Rådgivning i bedre arbejdsliv.
 • Definere krav til nye maskiner og ændringer af maskiner.
 • Beskrivelse af funktioner.
 • Udsøge egnede leverandører.
 • Specifikation af snitflader ved integration mellem maskiner.
 • Specifikation af dataudveksling.
 • Overvågning og/eller projektledelse på installation.
 • Idriftsættelse.
 • Evaluering og optimering af maskiner i drift.


Bedre arbejdsliv

Hvis medarbejderne føler at det er meningsfuldt at gå på arbejde, er han/hun samtidig mere effektiv.

Organisationer kan få medarbejderne til føle sig mere meningsfulde. Bla. ved at

 • Identificere organisationens værdier.
 • Udbrede værdierne i organisationen så medarbejderne forstår dem.
 • Forbedre ledere så de klart forstår hvad ledelse er og kræver.

Identificere og adressere meningsløse arbejdsopgaver overalt i organisationen.


Bedre maskiner

Med udgangspunkt i et bedre arbejdsliv, er det også vigtigt at få bedre maskiner.

Vores ydelser er alle baseret på et ønske om at produkter der ikke frustrerer medarbejderne. Det giver mere meningsfulde jobs. Det være sig i produktionen men også i efterbehandlingen af data.

Derfor har vi et klart mål i vores opgaver, om at skabe:

 • Høj stabilitet
 • Brugervenlighed i funktioner.
 • Informativ brugerflade.
 • God kommunikation (alarmer og dokumentation)